Hotline: 0903 980 025
  • Organizational Navigation in Times of Change (By Invitation)

    Organizational Navigation in Times of Change (By Invitation)

    Định hướng và dẫn dắt tổ chức trong thực tại mơ hồ, và bất ổn là một thách thức quan trọng mà những quản lý cấp cao đang phải đối mặt. Trong bối cảnh môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức đang thay đổi nhanh chóng, thì khả năng đánh giá, đồng thời định hướng và điều hướng hoạt động, chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu cùng lúc ở 2 môi trường một cách tốt nhất, dựa trên sự thống nhất trong toàn tổ chức từ bộ phận lãnh đạo, đến các phòng ban và đội ngũ nhân viên.

  • A leadership development program – Manager As Coach (MAC)

    A leadership development program – Manager As Coach (MAC)

    Chương trình huấn luyện 2 ngày, chứng nhận NEWS – Thuỵ Sĩ, giúp nhà quản lý thành công trong việc tạo động lực thúc đẩy, định hướng, dẫn dắt đội ngũ, và đạt thành tựu cao hơn trong phát triển con người và tổ chức vững mạnh.

 
        
 
ATHENA CONSULTING CO., LTD
Floor 4th, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC
Tel: 028.3930 2242 - 3930 2243 - Hotline: 0903 980 025
Website: www.athenaretailconsulting.com
Email: client_support@athenaretailconsulting.com
 
   PARTNERS        

    

 
Facebook Mesenger
0903 980 025