Hotline: 0903 980 025
Trang chủSản phẩm & Dịch vụLeadership DevelopmentLeading Innovation

Leading Innovation

Để đứng đầu thị trường, các tổ chức không còn cách nào khác là phải đổi mới và điều đó đòi hỏi các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ phải tạo ra văn hóa đổi mới và hướng dẫn mọi người thông qua việc thực hiện các ý tưởng và giải pháp sáng tạo. Thực tế là, mọi người đều có thể tăng cường khả năng đề xuất các giải pháp cải tiến và sáng tạo hơn. Chương trình Leading Innovation của công ty ATHENA chúng tôi cung cấp các trải nghiệm học tập mang tính sáng tạo và tương tác cao nhằm giúp các nhà lãnh đạo thúc đẩy nhóm của họ chủ động tham gia xác định các cơ hội sáng tạo, đổi mới thay vì phản ứng một cách bị động với những thay đổi, đồng thời tránh việc bỏ lỡ khả năng áp dụng hay khai thác kinh nghiệm, kiến thức của mình vào những công việc trong thực tế.

Thông qua chương trình, các nhà lãnh đạo phát triển khả năng quản lý khía cạnh đổi mới bên trong các cá nhân. Họ học cách khai thác khả năng sáng tạo của các thành viên trong nhóm và phát huy khả năng tư duy thông minh có ích cho nhóm và tổ chức. Các nhà lãnh đạo cũng được tìm hiểu về các công cụ và phương pháp để khiến mỗi thành viên trong nhóm có thể phát triển tầm nhìn xa hơn ở thực tại và khuyến khích các thành viên trong nhóm trở nên tích cực đổi mới trong việc:

 • Giải quyết các vấn đề, ra quyết định
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ
 • Xây dựng lòng trung thành của khách hàng
 • Tìm ra các lợi thế cạnh tranh
 • Xác định các kế hoạch, chiến lược dài hạn
 • Đóng góp vào thành công của tổ chức

Chương trình có thể được triển khai đồng thời hay kết hợp với giải pháp Leading Change của ATHENA để tạo nên những trải nghiệm học tập đầy đủ hơn. Hai giải pháp thường được triển khai theo cặp bởi vì các nhà lãnh đạo thường phải giúp các nhân viên của mình định hướng và quản lý sự thay đổi khi những đổi mới trong sản phẩm, dịch vụ, quy trình và chiến lược được đưa ra.

Mục tiêu và kết quả hướng đến

Cung cấp các cơ hội để hợp lý hóa, cải thiện, tạo ra các giải pháp đổi mới, cải tiến và hiệu quả hơn nữa trong các nhóm, phòng ban và toàn bộ tổ chức. Đầy là giải pháp hàng đầu của ATHENA cung cấp cho các nhà quản lý các kỹ năng và công cụ họ cần để lãnh đạo sự đổi mới một cách hiệu quả trong các tổ chức, bộ phận hoặc nhóm của họ. Thông qua chương trình người tham gia có thể:

 • Sử dụng quy trình khám phá để đưa các ý tưởng phát triển thành các giải pháp mới tạo ra giá trị gia tăng cho tổ chức.
 • Đánh giá hiệu quả các tình huống và tạo ra các giải pháp sáng tạo.
 • Mô hình hóa các hành vi, hoạt động sáng tạo trong thực tiễn
 • Truyền đạt nhu cầu đổi mới và định hướng các quá trình tư duy sáng tạo của các thành viên trong nhóm để giải quyết những nhu cầu hoặc thách thức kinh doanh cụ thể.
 • Tạo một môi trường cho phép mọi người sử dụng trí tưởng tượng của mình để phát triển những ý tưởng mới, đột phá hoặc tìm ra cách làm tốt hơn.
 • Thúc đẩy, tạo động lực cho nhóm trong việc áp dụng các ý tưởng sáng tạo
 • Áp dụng các công cụ và nguồn lực giúp tạo ra văn hóa đổi mới trong nhóm.

Cách triển khai chương trình

Chương trình có thể được triển khai trong 1 ngày hoặc có thể kết hợp với chương trình Leading Change để cung cấp trải nghiệm học tập toàn diện trong một ngày hoặc nhiều ngày. Leading Innovation được hướng dẫn bởi một trong những chuyên gia hàng đầu từ ATHENA, và được tổ chức tại địa điểm theo yêu cầu của đối tác, hoặc chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đào tạo huấn luận viên nội bộ cho các khách hàng muốn cung cấp chương trình bằng cách sử dụng người trong nội bộ hoặc chuyên gia đào tạo của họ. Nội dung chương trình có thể được tích hợp vào những sáng kiến phát triển của tổ chức, cực kỳ phù hợp nếu tổ chức đã có sẵn một hệ thống đào tạo, huấn luyện hiệu quả bên trong nội bộ.

 

 
        
 
ATHENA CONSULTING CO., LTD
Floor 4th, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC
Tel: 028.3930 2242 - 3930 2243 - Hotline: 0903 980 025
Website: www.athenaretailconsulting.com
Email: client_support@athenaretailconsulting.com
 
   PARTNERS        

    

 
Facebook Mesenger
0903 980 025