Hotline: 0903 980 025
Trang chủSản phẩm & Dịch vụN.E.W.S ProgramsOrganizational Development

Phát triển tổ chức (Organizational Development)

Mục tiêu chung của các chương trình

Giúp các tổ chức trở nên nhạy bén, linh hoạt trong việc nhận biết và tiếp cận các thay đổi mới, và xu hướng bằng thiết lập một nền tảng văn hóa tổ chức minh bạch, nền tảng giao tiếp mở, nâng cao sự đóng góp và hợp tác bởi toàn thể nhân viên.

Phương pháp tiếp cận

• Tiếp cận thực tại, những xu hướng, thay đổi mới có thể xảy ra trong tương lai để đề ra những chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo

• Cách thiết lập một kế hoạch hàng năm đầy đủ cho những mục tiêu chính thông qua việc phân tích những giá trị cốt lõi, những hạn chế, và các động lực thúc đẩy không thể thiếu.

• Chuyển đổi bộ phận lãnh đạo, công việc của họ, và cả tổ chức để có thể đạt được thành công trong thời đại thay đổi.

Kết quả hướng đến

Các nhà lãnh đạo, đội ngũ, tổ chức sẽ thành công trong việc định hướng và dẫn dắt các hoạt động hoạt động trong những bối cảnh thay đổi với các mức độ cao hơn của sự minh bạch, rõ ràng, của chiến lược, và động lực, của sự am hiểu, liên kết, cam kết, hợp tác của toàn thể các cá nhân, và sau cùng là những thành tựu đạt được.

 • Organizational Navigation

  Organizational Navigation

  Giúp đội ngũ lãnh đạo, bộ phận quản lý tập trung xây dựng, thiết lập các chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tổ chứ và đạt được các mức độ cao hơn của sự minh bạch, rõ ràng, của việc định hướng, của sự cam kết, và liên kết giữa các cá nhân.                                                                                         .

 • Team Navigation

  Team Navigation

  Cung cấp các đội, nhóm những phân tích chuyên sâu và đề xuất giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng dẫn họ thiếp lập một kế hoạch rõ ràng cho quá trình liên kết và hướng đến các mục tiêu của tổ chức, giúp họ vượt qua những rào cản, thách thức và xây dựng văn hóa tổ chức để đạt được thành công trong thời đại thay đổi.

 • Executive coaching

  Executive coaching

  Cung cấp những nhà lãnh đạo các cách thức, kỹ năng, công cụ để cải thiện độ hiệu quả trong công việc, định hướng và dẫn dắt các hoạt động bản thân nhằm nâng cao năng suất làm việc, khả năng tự lãnh đạo bản thân trong thời đại thay đổi. Đặc biệt là hoàn thiện năng lực của nhà lãnh thế hệ mới, thích ứng nhanh với các thay đổi.

 
        
 
ATHENA CONSULTING CO., LTD
Floor 4th, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC
Tel: 028.3930 2242 - 3930 2243 - Hotline: 0903 980 025
Website: www.athenaretailconsulting.com
Email: client_support@athenaretailconsulting.com
 
   PARTNERS        

    

 
Facebook Mesenger
0903 980 025