Hotline: 0903 980 025
Trang chủSản phẩm & Dịch vụLeadership DevelopmentProblem Solving and Decision Making

Problem Solving and Decision Making

Các vấn đề có thể xuất hiện ở mọi nơi với mọi quy mô, từ các vấn đề quan trọng đến các vấn đề phiền toái hàng ngày và khả năng giải quyết chúng là “trái tim và linh hồn” của mọi nhân viên, bộ phận ở mọi cấp độ của một tổ chức. Nếu các vấn đề có thể được giải quyết với độ chính xác, sáng tạo và tự tin cao hơn, các yếu tố tác động tiêu cực đến tổ chức sẽ được giảm thiểu tối đa. Giải quyết vấn đề thường liên quan đến việc ra quyết định và ra quyết định đặc biệt quan trọng đối với cấp quản lý và lãnh đạo. Trên thực tế, đối với nhiều tổ chức, thành công phụ thuộc vào khả năng của các lãnh đạo để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và đưa ra quyết định hợp lý.

Thông qua chương trình Problem-Solving & Decision-Making, người tham gia có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng cải thiện tư duy phản biện và kỹ năng ra quyết định để giải quyết vấn đề tốt hơn. Các kỹ thuật và công cụ được giới thiệu trong chương trình phù hợp cho việc ứng dụng trong bối cảnh hàng ngày và đặc biệt hữu ích trong trường hợp năng suất, hiệu suất làm việc không như mong đợi và không thể xác định được lý do. Những người tham gia được cung cấp một quy trình cụ thể cho phép họ suy nghĩ một cách có phương pháp và tìm ra nguyên nhân gốc rễ cho mỗi vấn đề, sau đó xác định các giải pháp hiệu quả.

Mục tiêu và kết quả hướng đến

Thông qua chương trình, những người tham gia có thể:

 • Xác định chính xác vấn đề cần giải quyết
 • Tránh đưa ra các phán đoán, hay những giả định từ sớm.
 • Tìm kiếm các thông tin, các đặc điểm, các thay đổi và các khác biệt để phân tích các vấn đề, khám phá nguyên nhân gốc rễ
 • Mô tả vấn đề hiệu quả, phát triển các nghiên cứu một cách chính xác về vấn đề gặp phải.
 • Áp dụng một khuôn mẫu so sánh, đánh giá giữa những sự lựa chọn, dựa trên giá trị mang lại, để đưa ra các quyết định hợp lý và hiệu quả.
 • Có hành động thực hiện giải pháp cụ thể cũng như phân tích các kết quả đạt được
 • Áp dụng các công cụ, kỹ năng phù hợp cho các vấn đề thực tế và cơ hội ra quyết định

Hướng tiếp cận

Chương trình Problem-Solving & Decision-Making thu hút những người tham gia thông qua phương pháp tự đánh giá bản thân, chia sẻ các kinh nghiệm, nhũng giải pháp thực tiễn tốt nhất, cũng như nhiều cơ hội thực hành, áp dụng các kỹ năng vào những tình huống thực tiễn họ gặp phải mỗi ngày. Những yếu tố chúng tôi kết hợp vào chương trình bao gồm:

 • Các trường hợp, bài học thực tiễn
 • Các cơ hội rèn luyện kĩ năng
 • Các công cụ, những hướng dẫn cụ thể
 • Những bài tập thực hành, trải nghiệm

Cách triển khai chương trình

Chương trình có thể diễn ra trong 1 ngày rưỡi, cung cấp các trải nghiệm học tập thiết thực. Ngoài ra, công ty ATHENA chúng tôi có thể cung cấp các chương trình riêng lẻ:

 • Chương trình Problen-solving diễn ra trong 1 ngày
 • Chương trình Decision-making diễn ra nửa ngày.
 
        
 
ATHENA CONSULTING CO., LTD
Floor 4th, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC
Tel: 028.3930 2242 - 3930 2243 - Hotline: 0903 980 025
Website: www.athenaretailconsulting.com
Email: client_support@athenaretailconsulting.com
 
   PARTNERS        

    

 
Facebook Mesenger
0903 980 025