Hotline: 0903 980 025
Trang chủSản phẩm & Dịch vụStrategy ManagementStrategy Development Processes & Services

Strategy Development 

Giải pháp Strategy Development của ATHENA CONSULTING chúng tôi được thiết kế để giúp các giám đốc điều hành, các nhóm, và lãnh đạo cấp cao đến từ những bộ phận chức năng chủ chốt phát triển các chiến lược là đòn bẩy đưa tổ chức đạt được tầm cao mới trong việc chủ động lên kế hoạch kinh doanh và những bước hành động cụ thể. Thông qua các buổi thảo luận về chiến lược, các lãnh đạo sẽ được giới thiệu những công cụ và quá trình giúp họ nâng cao sự tập trung vào nhũng mục tiêu chiến lược quan trọng, cũng như hình thành được một khung chiến lược và ngôn ngữ chung trong tổ chức. Chương trình cung cấp các lãnh đạo cơn hội áp dụng những kỹ năng, công cụ thực tế giúp họ định hướng chiến lược và phát triển những lợi thế cạnh tranh mới cho tổ chức.

Dù tổ chức của bạn đang ở trong bất kỳ tình huống nào, ATHENA CONSULTING có thể phối hợp để xác định các nhu cầu phát triển chiến lược đặc thù, và bối cảnh hiện tại của tổ chức. Dưới đây là một số ví dụ về những trường hợp chúng tôi có thể giúp các khách hàng của mình thông qua chương trình Strategy Development:

 • Các tổ chức hay các bộ phận chức năng đang trong giai đoạn đầu hình thành cần công thức hóa các chiến lược và hỗ trợ sự phát triển một cách toàn diện.
 • Các tổ chức hay bộ phận chức năng trong giai đoạn trưởng thành cần thay đổi và cập nhật những chiến lược hiện tại
 • Các nhóm, tổ chức đang trong giai đoạn chuyển đổi hoặc đang đối mặt với sự khủng hoảng, cần phát triển và cải thiện lại toàn bộ những chiến lược
 • Xây dựng các chiến lược tập trung vào khách hàng
 • Thiết lập các chiến lược tập trung vào sản phẩm

Hướng tiếp cận

ATHENA CONSULTING với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chiến lược. Chúng tôi thường xuyên hợp tác với các đội ngũ lãnh đạo cấp cao để phát triển và cải thiện chiến lược sẽ giúp họ bảo đảm được lợi thế cạnh tranh hiện tại, tìm kiếm lợi thế cạnh tranh mới và duy trì sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Chiến lược không nhất thiết phải phức tạp nhưng cần sự bàn luận, tranh luận và có những kế hoạch (cụ thể trên cơ sở sử dụng một hệ thống nhất quán). Chúng tôi luôn bắt đầu chương trình phát triển chiến lược với quá trình đánh giá và phân tích chuyên sâu tổ chức để hiểu rõ hơn về lĩnh vực kinh doanh, tình hình hiện tại, những thách thức cũng như các yếu tố then chốt nào đã đưa họ đến với thành công như ngày hôm nay. Chính quá trình này cũng giúp chúng tôi khám phá được những suy nghĩ, tư duy chủ đạo đang chi phối hoạt động của tổ chức hay các bộ phận chức năng cùng với những gì đội ngũ lãnh đạo cho là đúng khi đánh giá về các khía cạnh sau:

 • Định hướng hiện tại của tổ chức
 • Hệ thống, cơ cấu hạ tầng của tổ chức
 • Quan điểm chính của tổ chức về các đối thủ cạnh tranh và nhà cung ứng
 • Mức độ rủi ro và các cơ hội hiện hữu trong môi trường kinh doanh bên ngoài.
 • Mối quan hệ với các khách hàng và những gì đội ngũ lãnh đạo nghĩ về năng lực của tổ chức trong việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai.

Chương trình chính là nền tảng cho quá trình xây dựng chiến lược, xác định các cơ hội và thách thức mà mỗi tổ chức hoặc mỗi nhóm đang đối mặt bằng cách sử dụng các phương pháp, các công cụ đã được kiểm chứng cùng với sự hướng dẫn tận tình từ các chuyên gia của ATHENA CONSULTING.

Các bước triển khai chương trình

Vì chương trình thảo luận về phát triển chiến lược của mỗi tổ chức là riêng biệt và đặc thù, nên chương trình của ATHENA CONSULTING điển hình bao gồm những bước sau:

 • Thu thập dữ liệu một cách khách quan để hiểu hơn về tình hình kinh doanh hiện tại: các động lực thúc đẩy, mô hình kinh doanh hiện tại, lịch sử phát triển tổ chức và những tình trạng khó khăn mà tổ chức phải đối mặt.
 • Tìm hiểu về quá trình triển khai chiến lược hiện tại cũng như các kết hoạch hành động của tổ chức.
 • Phân tích những mục tiêu ưu tiên, các chiến lược, chương trình hoạt động hiện tại và đánh giá chúng có thể được tối ưu như thế nào để duy trì tăng trưởng bền vững đồng thời phát triển sự nhận thức về các thay đổi cần thiết để hướng tổ chức để thành công trong dài hạn.
 • Xác định các công cụ sáng tạo và giới thiệu trong buổi thảo luận nhằm giúp đẩy mạnh và cải thiện quá trình triển khai chiến lược
 • Thiết kế một quy trình triển khai chiến lược tùy chỉnh và những phương pháp mà qua đó có thể xác định các nhu cầu, yêu cầu của tổ chức và tiến hành đáp ứng. Thiết lập cấu trúc và kế hoạch nội dung sẽ trình bày trong buổi thảo luận hướng đến phát triển tổ chức với nhiều mục đích chiến lược và định hình được tương lai.
 • Trước mỗi buổi thào luận, những người tham dự cần hoàn thành một số bài tập, trả lời các câu hỏi và đọc những tài liệu liên quan để chuẩn bị cho sự trải nghiệm mang tính tương tác và tập trung cao độ. Quá trình này được tổ chức kỹ càng với mục đích đẩy mạnh quá trình phát triển chiến lược và mang lại những trải nghiệm hữu ích.
 • Hướng dẫn và triển khai buổi thảo luận về chiến lược theo cách thức sẽ giúp các thành viên từ đội ngũ lãnh đạo gia tăng sự hợp tác và đồng thuận trên những quyết định quan trọng và nhũng giải pháp đưa tổ chức vượt qua các thách thức cũng như cho phép họ giải quyết các vấn đề theo một cách có cấu trúc và tích cực.
 • Khi chương trình kết thúc, chúng tôi đảm bảo các thành viên thuộc đội ngũ lãnh đạo sẽ tiếp tục đóng vai trò to lớn trong việc khai thác các cơ hội để đề xuất và thực hiện những chiến lược cải cách. Đồng thời tổ chức cũng trong tư thế chuẩn bị để vận hành chiến lược. Chúng tôi gọi đây là các nhóm SOFI (Strategic Opportunities for Improvement). Họ có trách nhiệm quản lý, giám sát tiến độ triển khai chiến lược, và đạt được những mục tiêu đề ra. Vì thực hiện chiến lược là một quá trình lâu dài, nên chúng tôi xây dựng một diễn đàn để sau 6 tháng từ khi kết thúc chương trình, có thể cập nhật tình hình, chia sẻ thông tin, và cung cấp các hướng dẫn cần thiết từ đội ngũ chuyên gia.

Thông qua chương trình, ATHENA CONSULTING chúng tôi có thể giúp các nhà lãnh đạo của tổ chức phát triển các chiến lược và kế hoạch phù hợp hơn, và có sự liên kết hơn. Họ cũng được cung cấp một cấu trúc cần thiết để truyền đạt các chiến lược và kế hoạch quan trọng đến các phòng ban, bộ phận chức năng với mục đích hình thành những chiến lược hỗ trợ, các quy tắc, trách nhiệm của các bên liên quan trong tổ chức.

Liên hệ ATHENA CONSULTING để biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi cung cấp giải pháp phát triển chiến lược phù hợp nhất cho tổ chức của bạn trên chặng đường đạt được thành công lâu dài.

Tầm quan trọng của phát triển chiến lược

Hiểu được các lợi thế cạnh tranh hiện tại, khả năng và năng lực cốt lõi là rất quan trọng đối với quá trình lập kế hoạch và đóng vai trò là bàn đạp cho tương lai. Trước khi xác định nơi công ty sẽ đi và làm thế nào để đến được đó, thì chúng ta cần phải có đánh giá chính xác về tốc độ thay đổi ở môi trường bên trong để đảm bảo công ty có năng lực và sự nhanh nhẹn để vượt quá tốc độ thay đổi từ môi trường bên ngoài. Sự am hiểu về tổ chức, tầm nhìn, mục tiêu và khát vọng hiện tại là cực kỳ quan tọng để tầm nhìn, mục tiêu khát vọng trong tương lai sẽ định hướng và dẫn lối cho hành trình của tổ chức có thể được xác định hoặc hoàn thiện.

Để thành công trong việc phát triển chiến lược đòi hỏi các tổ chức phải nắm rõ về kết quả họ có thể đạt được, và nó có ý nghĩa thế nào với họ. Các tổ chức phải xác định các mục tiêu trong tương lai mà họ muốn đạt được và các phương pháp đo lường độ hiệu quả. Một cấu trúc được xác định rõ ràng và một bộ các quy tắc chiến lược được thiết lập sẽ giúp các cá nhân trong tổ chức nắm bắt tốt hơn về những kỳ vọng mà họ cần đạt được, cũng như họ phù hợp như thế nào cho từng nhiệm vụ, và tại sao họ đóng vai trò quan trọng. Cuối cùng, các công ty tồn tại để tạo ra giá trị cho các chủ sở hữu, các khách hàng, những nhà đầu tư, do đó họ cũng phải hiểu bối cảnh của chiến lược, các tình huống khó khăn và các vấn đề, những mục tiêu và cơ hội sẽ giúp tổ chức chuyển đổi và đạt được vị thế tốt hơn trong tương lai.

 
        
 
ATHENA CONSULTING CO., LTD
Floor 4th, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC
Tel: 028.3930 2242 - 3930 2243 - Hotline: 0903 980 025
Website: www.athenaretailconsulting.com
Email: client_support@athenaretailconsulting.com
 
   PARTNERS        

    

 
Facebook Mesenger
0903 980 025