HomeEvents

Events

 

 • Dịch vụ khách hàng đỉnh cao trong thời đại số

  Dịch vụ khách hàng đỉnh cao trong thời đại số

  Hãy đến tham gia hội thảo “Dịch vụ khách hàng đỉnh cao trong thời đại số” với những chia sẻ từ hai chuyên gia hàng đầu về xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ.

 • Weekly webinar expert insights

  Weekly webinar expert insights

  Join us on a Discovery Journey over 6 Saturday’s on how you can discover to become better in selecting priorities, to identify what’s important to you in work and Life.

 • A leadership development program – Manager As Coach (MAC)

  A leadership development program – Manager As Coach (MAC)

  Chương trình huấn luyện 2 ngày, chứng nhận NEWS – Thuỵ Sĩ, giúp nhà quản lý thành công trong việc tạo động lực thúc đẩy, định hướng, dẫn dắt đội ngũ, và đạt thành tựu cao hơn trong phát triển con người và tổ chức vững mạnh.

 • Mission Possible Online

  Mission Possible Online

  Mission PossibleTM  giải pháp toàn diện giúp trang bị cho người học bộ công cụ, phương pháp thực tiễn giúp hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày hiệu quả hơn bất kể trong môi trường hoặc hoàn cảnh không thuận lợi.

 • Mission Possible Offline

  Mission Possible Offline

  Mission PossibleTM  giải pháp toàn diện giúp trang bị cho người học bộ công cụ, phương pháp thực tiễn giúp hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày hiệu quả hơn bất kể trong môi trường hoặc hoàn cảnh không thuận lợi.

 

 

 

 

 

PARTNERS  

 

ATHENA CONSULTING CO.,LTD

Address: Floor 5, Dhouse Building, 39 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, HCMC

Tel: +84.028.3930 2242 - 3930 2243 - Hotline: +84.903.708.084

Website: www.athenaretailconsulting.com

Email: client_support@athenaretailconsulting.com

 

                   

 

 

 

Facebook Mesenger
028 3930 2242