HomeEvents

Events

 

 • N.E.W.S.® Advanced Virtual Leadership™

  N.E.W.S.® Advanced Virtual Leadership™

  The N.E.W.S.Ò Advanced Virtual LeadershipÔ - AVL - training solution presents the compelling mindset, eight powerful skills, and eight tools around the globally distinguished N.E.W.S.Ò CompassÔ to help leaders lead their team as a whole unit in the modern virtual environment

 • Mission Possible Offline

  Mission Possible Offline

  Mission PossibleTM  giải pháp toàn diện giúp trang bị cho người học bộ công cụ, phương pháp thực tiễn giúp hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày hiệu quả hơn bất kể trong môi trường hoặc hoàn cảnh không thuận lợi.

 • Nghệ thuật giao tiếp & Phong cách phục vụ ấn tượng

  Nghệ thuật giao tiếp & Phong cách phục vụ ấn tượng

  Tham gia chương trình “Nghệ thuật giao tiếp & Phong cách phục vụ ấn tượng” để có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về dịch vụ khách hàng và ngành phục vụ, trang bị những kỹ năng cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp thông qua phong cách và giao tiếp ấn tượng.

 

 

 

 

 

PARTNERS  

 

ATHENA CONSULTING CO.,LTD

Address: Suite K03.02, Kingston Residence Bldg,146 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan District - HCMC

Tel: +84.028.3930 2242 - 3930 2243 - Hotline: +84.903.708.084

Website: www.athenaretailconsulting.com

Email: client_support@athenaretailconsulting.com

 

                   

 

 

 

Facebook Mesenger
028 3930 2242